top of page

Sytuacja

car

Firma licząca pół tysiąca pracowników chciała zoptymalizować dostęp do miejsc parkingowych, ponieważ miała trudności w ich zarządzaniu. Miejsca każdego dnia używane były przez osoby pracujące w trybie hybrydowym i gości odwiedzających firmę. 

Wyzwania

  • Miejsca przypisane na stałe do pracowników stoją puste podczas ich nieobecności  w biurze

  • Brak dostępu do garażu zmusza gości do długiego poszukiwania miejsc wokół budynku

  • Wjazd do garażu wymaga konieczności posiadania fizycznej karty dostępu

  • System rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych nie wpuści pracownika podróżującego samochodem zastępczym

  • Miejsca przeznaczone dla wysoko postawionych pracowników są blokowane przez innych w skutek braku odpowiednich oznaczeń

Rozwiązania

  • Użytkownicy widzą listę dostępnych miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie muszą szukać wolnego miejsca w garażu

  • Dzięki danym z aplikacji zmaksymalizowano wykorzystanie miejsc parkingowych należących do biura, jednocześnie unikając nieporozumień i tłoków w garażach

  • Użytkownik otwiera bramy garażowe aplikacją w swoim telefonie, dzięki czemu otworzy je korzystając w różnych pojazdów

  • Kod dostępu wysyłany gościom pozwala im na szybkie i samodzielne wjechanie na parking

  • Możliwość integracji aplikacji z CarPlay® oraz AndroidAuto®

solutions
bottom of page